دکتر حمیدرضا ضیا در حیطه جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری و ناباروری(ارولوژی) و فلوشیپ جراحی درون بین کلیه و مجاری ادراری (اندویورولوژی) در شهر اصفهان به آدرس اصفهان، سه راه سیمین، شهرک ولی عصر، خیابان شهید بخشی مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر حمیدرضا ضیا را به آسانی دریافت کنید.
دکتر حمیدرضا ضیا

دکتر حمیدرضا ضیا

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری و ناباروری(ارولوژی)

فلوشیپ جراحی درون بین کلیه و مجاری ادراری (اندویورولوژی)

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۱۰۷۸۲۰
۲۴۳ نفر
کلینیک بیمارستان میلاد
اصفهاناصفهان، سه راه سیمین، شهرک ولی عصر، خیابان شهید بخشی

دوشنبه صبح ، 12-10

  031-313****
  031-13****
  031-313****
  031-90****
  شهرک سلامت
  اصفهاناصفهان_اتوبان آقابابایی_ به سمت پل تمدن_ شهرک سلامت_ طبقه دوم_ کلینیک urohealth

  نوبت دهی:

  با تلفن ثابت عصرها 5 تا 8

  با تلفن موبایل صبح ها 9 تا 12

   031-3554****
   0913563****

   لطفاً مطب مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

   کلینیک بیمارستان میلاد
   دریافت نوبت اینترنتی

   اصفهان اصفهان، سه راه سیمین، شهرک ولی عصر، خیابان شهید بخشی

   شهرک سلامت
   دریافت نوبت اینترنتی

   اصفهان اصفهان_اتوبان آقابابایی_ به سمت پل تمدن_ شهرک سلامت_ طبقه دوم_ کلینیک urohealth

   کسانی که دکتر حمیدرضا ضیا را پیشنهاد میکنند:
   جناب آقای دکتر سیدحمید بخشایش روانپزشکی و روانشناسی جناب آقای دکتر سیدحمید بخشایش
   اینستاگرام دکتر حمیدرضا ضیا

   این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

   از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

   شهرک سلامت

   اصفهان_اتوبان آقابابایی_ به سمت پل تمدن_ شهرک سلامت_ طبقه دوم_ کلینیک urohealth

   کلینیک بیمارستان میلاد

   اصفهان، سه راه سیمین، شهرک ولی عصر، خیابان شهید بخشی

   031-313****
   031-13****
   031-313****
   031-90****
   شهرک سلامت

   اصفهان_اتوبان آقابابایی_ به سمت پل تمدن_ شهرک سلامت_ طبقه دوم_ کلینیک urohealth

   031-3554****
   0913563****