دکتر حسین علی مددی در حیطه فوق تخصص گوارش و کبدو آندوسکوپی کودکان و در شهر تهران به آدرس تهران- تقاطع بلوار کشاورزو خیابان قریب-روبروی درب شرقی بیمارستان امام- پلاک 113- طبقه دوم غربی مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر حسین علی مددی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر حسین علی مددی

دکتر حسین علی مددی

فوق تخصص گوارش و کبدو آندوسکوپی کودکان

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۹۳۱۳۴
۳۰۸ نفر
چهارشنبه۱۵ آذر
امروز
شنبه۱۸ آذر
۳ روز دیگر
دوشنبه۲۰ آذر
۵ روز دیگر
چهارشنبه۲۲ آذر
۷ روز دیگر
دوشنبه۲۷ آذر
چهارشنبه۲۹ آذر
شنبه۰۲ دی
دوشنبه۰۴ دی
اطلاعات تکمیلی

فوق تخصص گوارش وکبد واندوسکوپی کودکانفارغ التحصیل مقاطع پزشکی عمومی، تخصص کودکان و فوق تخصص گوارش وکبد کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهرانعضو تیم پیوند کبد دانشگاه علوم پزشکی تهرانرتبه برتر بورد فوق تخصصی گوارش کودکان کشوراستاد برگزیده آموزشی بیمارستان مرکز طبی کودکان و دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترحسین علیمددی گوارش وکبد کودکان(پیوند کبد)
تهرانتهران- تقاطع بلوار کشاورزو خیابان قریب-روبروی درب شرقی بیمارستان امام- پلاک 113- طبقه دوم غربی

روزهای شنبه،دوشنبه چهارشنبه

ساعت ۱۴ ال ۱۹

  021-6693****
  021-6612****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱۵ آذر (امروز)از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۴۵
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۳ روز دیگر
  ۱۸ آذر (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۴۵
  ۵ روز دیگر
  ۲۰ آذر (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۴۵
  ۷ روز دیگر
  ۲۲ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۴۵
  ۲۷ آذر (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۴۵
  ۲۹ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۴۵
  ۲ دی (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۴۵
  ۴ دی (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۴۵
  اینستاگرام دکتر حسین علی مددی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  دکترحسین علیمددی گوارش وکبد کودکان(پیوند کبد)

  تهران- تقاطع بلوار کشاورزو خیابان قریب-روبروی درب شرقی بیمارستان امام- پلاک 113- طبقه دوم غربی

  021-6693****
  021-6612****