دکتر جلیل عماد در حیطه متخصص جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی ) و در شهر اصفهان به آدرس خیابان باغ گلدسته ، چهارراه آمادگاه ، مجتمع گلدیس ، ورودی سوم ، طبقه اول ، واحد ۳۱۵ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر جلیل عماد را به آسانی دریافت کنید.
دکتر جلیل عماد

دکتر جلیل عماد

متخصص جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی )

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۵۳۶۱۸
۱۶۰ نفر
شنبه۰۱ مهر
امروز
دوشنبه۰۳ مهر
پس فردا
سه شنبه۰۴ مهر
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۵ مهر
۴ روز دیگر
شنبه۰۸ مهر
۷ روز دیگر
یکشنبه۰۹ مهر
۸ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۹ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
شنبه۱۵ مهر
یکشنبه۱۶ مهر
دوشنبه۱۷ مهر
سه شنبه۱۸ مهر
چهارشنبه۱۹ مهر
شنبه۲۲ مهر
یکشنبه۲۳ مهر
دوشنبه۲۴ مهر
سه شنبه۲۵ مهر
چهارشنبه۲۶ مهر
شنبه۲۹ مهر
یکشنبه۳۰ مهر
دوشنبه۰۱ آبان
سه شنبه۰۲ آبان
چهارشنبه۰۳ آبان
اطلاعات تکمیلی

--فارغ التحصیل پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

--فارغ التحصیل رشته تخصص جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی) از دانشگاه علوم پزشکی شیراز با رتبه برتر

--دارای بورد تخصصی

--عضو رسمی انجمن جراحان ارتوپدی ایران

--دوره تکمیلی جراحی تعویض مفصل زانو تحت نظر اساتید برجسته بین المللی

--دوره تکمیلی آرتروسکوپی زانو تحت نظر اساتید برجسته بین المللی

--تعویض مفصل زانو Total Knee Arthroplasty

--تعویض مفصل هیپ (ران) Total Hip Arthroplasty

--جراحی های آرتروسکوپی (بسته) رباط صلیبی قدامی و خلفی Arthroscopic ACL & PCL Surgery

--جراحی های آرتروسکوپی ترمیم منیسک زانو با روشهای منحصر به فرد

--درمان جراحی پای پرانتزی و پای ضربدری (ژنو واروم و ژنو والگوم)

--جراحی های بازشانه در پارگی های روتاتور کاف یا لبروم و دررفتگی مکرر شانه

--جراحی و درمان انواع شکستگی های اندام ها

--درمان آسیبهای شدید انگشتان و اندامها (له شدگی انگشت ، قطع انگشت ، پیوند پوست )

--جراحی پیوند پوست , تاندون , عصب و فلپهای اختصاصی اندام ها

--درمان انواع بد جوش خوردن استخوان و جوش نخوردن استخوان با روشهای نوین

--افزایش قد

--تکنیک الیزاروف برای درمان انواع دفرمیتی ها ، بدجوش خوردگی و جوش نخوردگی ها

--درمان اختلالات و دفرمیتی های پا شامل هالوکس والگوس و یا هالوکس ریجیدوس

--درمان طبی و جراحی بیماریهای اعصاب محیطی (سندرم تونل کارپ ، سیاتیک و ...)

--درمان اختلالات مادرزادی ( دررفتگی مادرزادی لگن، کلاب فوت ، کف پای صاف ، ریکتز , چرخش پا و اندام تحتانی و ..)

--درمان و اصلاح چرخش لگن و اصلاح راه رفتن

--درمان استئوپروز و استئومالاسی

--درمان غیر جراحی اختلالات ستون فقرات کمری و گردنی ( دیسک ، اسکولیوز ، تنگی کانال نخاع ، اسپوندیلولیستزیس)

-- درمان آرتروز زانو با تزریق ژل و روش های نوین مانند PRP--شاغل در بیمارستان های کلینیک اصفهان , صدوقی , 577 ارتش

مطب آمادگاه
اصفهانخیابان باغ گلدسته ، چهارراه آمادگاه ، مجتمع گلدیس ، ورودی سوم ، طبقه اول ، واحد ۳۱۵
  031-3220****
  0913782****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱ مهر (امروز)از ساعت ۱۶ الی ۱۸
  سقف نوبت دهی پر شده است
  پس فردا
  ۳ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۷ الی ۱۸:۱۵
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۳ روز دیگر
  ۴ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۸
  ۴ روز دیگر
  ۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۸
  ۷ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۸
  ۸ روز دیگر
  ۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۸
  ۹ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۸:۱۵
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۸
  ۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۸
  ۱۶ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۸
  ۱۷ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۸:۱۵
  ۱۸ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۸
  ۱۹ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۸
  ۲۲ مهر (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۸
  ۲۳ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۸
  ۲۴ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۸:۱۵
  ۲۵ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۸
  ۲۶ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۸
  ۲۹ مهر (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۸
  ۳۰ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۸
  ۱ آبان (دوشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۸:۱۵
  ۲ آبان (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۸
  ۳ آبان (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۸
  اینستاگرام دکتر جلیل عماد

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب آمادگاه

  خیابان باغ گلدسته ، چهارراه آمادگاه ، مجتمع گلدیس ، ورودی سوم ، طبقه اول ، واحد ۳۱۵

  مطب آمادگاه

  خیابان باغ گلدسته ، چهارراه آمادگاه ، مجتمع گلدیس ، ورودی سوم ، طبقه اول ، واحد ۳۱۵

  031-3220****
  0913782****