دکتر بهاره حاجی سلیمی در حیطه فوق تخصص کلیه بزرگسالان و متخصص داخلی در شهر زنجان به آدرس چهار راه انقلاب ساختمان پاستور زیرزمین جنب داروخانه پاستور مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر بهاره حاجی سلیمی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر بهاره حاجی سلیمی

دکتر بهاره حاجی سلیمی

فوق تخصص کلیه بزرگسالان

متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۱۰۶۳۸۹
۹۹ نفر
دوشنبه۳۱ اردیبهشت
امروز
سه شنبه۰۱ خرداد
فردا
شنبه۰۵ خرداد
۵ روز دیگر
یکشنبه۰۶ خرداد
۶ روز دیگر
دکتر بهاره حاجی سلیمی
زنجانچهار راه انقلاب ساختمان پاستور زیرزمین جنب داروخانه پاستور
  024-3336****
  0910940****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۳۱ اردیبهشت (امروز)از ساعت ۱۸ الی ۲۰:۳۰
  فردا
  ۱ خرداد (فردا)از ساعت ۱۸ الی ۲۰:۳۰
  ۵ روز دیگر
  ۵ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۸ الی ۲۰:۳۰
  ۶ روز دیگر
  ۶ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۸ الی ۲۰:۳۰

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  دکتر بهاره حاجی سلیمی

  چهار راه انقلاب ساختمان پاستور زیرزمین جنب داروخانه پاستور

  024-3336****
  0910940****