دکتر احسان آقایی مقدم در حیطه فوق تخصص قلب جنین ، قلب نوزادان و کودکان و در شهر تهران به آدرس میدان توحید، خیابان امیرلو، ساختمان توحید، پلاک42، طبقه 5، واحد 18 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر احسان آقایی مقدم را به آسانی دریافت کنید.
دکتر احسان آقایی مقدم

دکتر احسان آقایی مقدم

فوق تخصص قلب جنین ، قلب نوزادان و کودکان

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۹۷۰۰۹
۲۲۵ نفر
دوشنبه۰۳ مهر
پس فردا
چهارشنبه۰۵ مهر
۴ روز دیگر
پنج شنبه۰۶ مهر
۵ روز دیگر
فوق تخصص قلب جنین و نوزادان و کودکان در تهران
تهرانمیدان توحید، خیابان امیرلو، ساختمان توحید، پلاک42، طبقه 5، واحد 18

عصر روزهای شنبه تا ۵شنبه

  0910566****
  021-6657****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۳ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۴ روز دیگر
  ۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۵ روز دیگر
  ۶ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  کسانی که دکتر احسان آقایی مقدم را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر لیلا رحیمی قلب و عروق سرکار خانم دکتر لیلا رحیمی
  جناب آقای دکتر محمدتقی مجنون کودکان و نوزادان ( اطفال ) جناب آقای دکتر محمدتقی مجنون
  جناب آقای دکتر محمد رضایی ریه و دستگاه تنفسی جناب آقای دکتر محمد رضایی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  فوق تخصص قلب جنین و نوزادان و کودکان در تهران

  میدان توحید، خیابان امیرلو، ساختمان توحید، پلاک42، طبقه 5، واحد 18

  فوق تخصص قلب جنین و نوزادان و کودکان در تهران

  میدان توحید، خیابان امیرلو، ساختمان توحید، پلاک42، طبقه 5، واحد 18

  0910566****
  021-6657****