ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر عادل حیدری نژاددارای بورد تخصصی کودکان از دانشگاه تهرانhttps://nobat.ir/adelheidarinejad/https://nobat.ir/adelheidarinejad/ 42882/office/profile_photo/119696/style-drList/office/profile_photo/119696/style-drList
تهرانمتخصص اطفال و هومیوپاتی ************** پذیرش :بیمارستان فوق تخصصی تریتا - انتهای همت -بزرگراه خرازی قبل از دریاچه