ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   ورود/ثبت نام کاربران پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر عادل حیدری نژادمتخصص کودکان و نوزادان ( اطفال )https://nobat.ir/adelheidarinejad/https://nobat.ir/adelheidarinejad/ 42882/office/profile_photo/119696/style-normalVCart /office/profile_photo/119696/style-normalVCart
تهرانمتخصص هومیوپاتی اطفال ************** پذیرش :بیمارستان فوق تخصصی تریتا - انتهای همت -بزرگراه خرازی قبل از دریاچه