ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   ورود/ثبت نام کاربران پرسش و پاسخ پزشکی
نظرات مخاطبین
بسیار عالی دل سوز و مهربون با سواد با ایمان۱۳۹۷/۱۰/۱۴
امتیاز درج شده است۱۳۹۸/۰۲/۲۴
هتافقغتاممخنخ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
آدرس و شماره تماس مطب تخصصی کودکان و نوزادان و مشاوره ژنتیک : تهران
فلکه سوم تهرانپارس - خیابان ۱۹۶ بطرف باقری - نبش شهید طاهری - ساختمان پزشکان تهرانپارس - طبقه اول - واحد ۱۴
۰۲۱-۷۶۷۰****
۰۲۱-۷۶۷۰****

9صبح تا 8 شب


دکتر خدیجه حسین پورمتخصص کودکان و نوزادان ( اطفال )https://nobat.ir/91791350/https://nobat.ir/91791350/ 72016/office/profile_photo/122859/style-normalVCart /office/profile_photo/122859/style-normalVCart
تهرانفلکه سوم تهرانپارس - خیابان 196 بطرف باقری - نبش شهید طاهری - ساختمان پزشکان تهرانپارس - طبقه اول - واحد 14