ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر سید حمید رضا باقریمتخصص گوش حلق و بینیhttps://nobat.ir/3515/https://nobat.ir/3515/ 91009/office/profile_photo/105324/style-drList/office/profile_photo/105324/style-drListپذیرش: 3 بعد از ظهر
رشتگلسار - خیابان 89( کوچه ی تامین اجتماعی ) - ساختمان پزشکان آتیه - طبقه ی دوم