صفحه‌ی اختصاصی دکتر محمدرضا رستمی

Nobat.ir/147336آدرس و شماره تماس مطب دکتر محمدرضا رستمی : شیراز
شهرک گلستان - حد فاصل میدان اول و دوم - کلینیک تخصصی ایران زمین

میانرود - میدان قهرمانان - درمانگاه ماهان
مرودشت - درمانگاه تخصصی مطهری
ساعات کار:
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه عصر درمانگاه ایران زمین
یکشنبه، پنجشنبه درمانگاه مطهری مرودشت
یکشنبه ، سه شنبه درمانگاه ماهان