دکتر محمدنصیر همتیان

دکتر محمدنصیر همتیان

فوق تخصص قلب جنین-اطفال

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۸۶۵۴۶
دکتر محمدنصیر همتیان فوق تخصص قلب جنین - اطفال در تهران
تهرانبلوار کشاورز، بین کارگرشمالی و جمالزاده ،جنب آزمایشگاه نور ، پلاک 95طبقه دوم

روزای فرد یکشنبه ، سه شنبه و پنج شنبه با وقت قبلی

  0919750****
  اینستاگرام دکتر محمدنصیر همتیان

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  دکتر محمدنصیر همتیان فوق تخصص قلب جنین - اطفال در تهران

  بلوار کشاورز، بین کارگرشمالی و جمالزاده ،جنب آزمایشگاه نور ، پلاک 95طبقه دوم

  دکتر محمدنصیر همتیان فوق تخصص قلب جنین - اطفال در تهران

  بلوار کشاورز، بین کارگرشمالی و جمالزاده ،جنب آزمایشگاه نور ، پلاک 95طبقه دوم

  0919750****