پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی ایلام
ایلام
دکتر فرج الله همتی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
ایلام - ایلام -
امکان ثبت نوبت تلفنی