پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی عمومی ایلام
ایلام
دکتر مالک علی محمدی
تخصص جراحی عمومی
ایلام - بیمارستان حضرت قائم (ع)
امکان ثبت نوبت تلفنی