ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر زهرا سلطانیفوق تخصص روماتولوژیhttps://nobat.ir/zahrasol/https://nobat.ir/zahrasol/ 101691https://nobat.ir/office/profile_photo/117670/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/117670/style-drList
تهرانامیرآباد شمالی - بالاتر از پمپ بنزین - خیابان خسروی - مرکز روماتیسم ایران