ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر زهرا سلطانیفوق تخصص روماتولوژیhttps://nobat.ir/zahrasol/https://nobat.ir/zahrasol/ 101691/office/profile_photo/117670/style-drList/office/profile_photo/117670/style-drList
تهرانتهران. فلکه دوم صادقیه. ابتدای کاشانی. خیابان اعتمادیان. مجتمع شیری. طبقه اول. واحد دوم