دکتر آرزو منوری

دکتر آرزو منوری

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)

متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۶۴۴۴۸
۱۵۷۴ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر آرزو منوری
کرجخیابان بهار - تقاطع بلوار ادیبی (نژادرمضانی) - بالای داروخانه ناصربخت - ساختمان پزشکان هما - طبقه 5 - واحد 501

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه صبح ها از ساعت 8:00 الی 13:00

  026-3240****
  026-3240****
  کسانی که دکتر آرزو منوری را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر احمد قربانی پزشکی قانونی و مسمومیت ها جناب آقای دکتر احمد قربانی
  سرکار خانم دکتر خاطره امیری روماتولوژی سرکار خانم دکتر خاطره امیری
  جناب آقای جواد واحدی تغذیه جناب آقای جواد واحدی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب

  خیابان بهار - تقاطع بلوار ادیبی (نژادرمضانی) - بالای داروخانه ناصربخت - ساختمان پزشکان هما - طبقه 5 - واحد 501

  مطب

  خیابان بهار - تقاطع بلوار ادیبی (نژادرمضانی) - بالای داروخانه ناصربخت - ساختمان پزشکان هما - طبقه 5 - واحد 501

  026-3240****
  026-3240****