دکتر علی سرورام

دکتر علی سرورام

فوق تخصص غدد و متابولیسم

متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۷۷۳۸۱
۱۵۵ نفر
دوشنبه۳۱ اردیبهشت
امروز
سه شنبه۰۱ خرداد
فردا
چهارشنبه۰۲ خرداد
پس فردا
شنبه۰۵ خرداد
۵ روز دیگر
یکشنبه۰۶ خرداد
۶ روز دیگر
آدرس و تلفن مطب دکتر علی سرورام
شیرازخیابان زند نبش کوچه ۴۱ مجتمع پزشکی شهر طبقه ششم
  0937480****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۳۱ اردیبهشت (امروز)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰
  فردا
  ۱ خرداد (فردا)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰
  پس فردا
  ۲ خرداد (پس فردا)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰
  ۵ روز دیگر
  ۵ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰
  ۶ روز دیگر
  ۶ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰
  مطب های دیگر با تخصص مشابه
  دکتر فریده دانافر

  دکتر فریده دانافر

  فوق تخصص غدد و متابولیسم بزرگسالانمتخصص داخلی
  دکتر فریده دانافر
  دکتر حسین مروج

  دکتر حسین مروج

  فوق تخصص غدد و متابولیسم .کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
  دکتر حسین مروج
  دکتر محمدجعفر روستا

  دکتر محمدجعفر روستا

  فوق تخصص غدد و متابولیسممتخصص داخلی
  دکتر محمدجعفر روستا
  دکتر سیدرضا کسایی

  دکتر سیدرضا کسایی

  فوق تخصص غدد و متابولیسممتخصص داخلی
  دکتر سیدرضا کسایی
  دکتر مرجان جدی

  دکتر مرجان جدی

  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
  نوبت دهی
  دکتر مرجان جدی
  دکتر سیده سمانه تقیان جمال الدین کلائی

  دکتر سیده سمانه تقیان جمال الدین کلائی

  فوق تخصص غدد و متابولیسم
  نوبت دهی
  دکتر سیده سمانه تقیان جمال الدین کلائی
  دکتر جواد همت یار

  دکتر جواد همت یار

  فوق تخصص غدد
  نوبت دهی
  دکتر جواد همت یار
  دکتر مصباح شمس

  دکتر مصباح شمس

  فوق تخصص غدد درون ریز بزرگسالانمتخصص داخلی
  دکتر مصباح شمس
  دکتر محمودرضا تابع بردبار

  دکتر محمودرضا تابع بردبار

  فوق تخصص غدد ، رشد و متابولیسم
  نوبت دهی
  دکتر محمودرضا تابع بردبار
  کسانی که دکتر علی سرورام را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم ندا افراسیابی راد روانپزشکی و روانشناسی سرکار خانم ندا افراسیابی راد

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب

  خیابان زند نبش کوچه ۴۱ مجتمع پزشکی شهر طبقه ششم

  0937480****