ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

ساجد بادفرادیولوژیست ( شنوایی سنجی )https://nobat.ir/saranhearing/https://nobat.ir/saranhearing/ 1984/office/profile_photo/122063/style-drList/office/profile_photo/122063/style-drList
تهرانیوسف آباد - خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی - بالاتر از پمپ بنزین - روبروی بانک کارآفرین - ساختمان 501 - واحد 6