دکتر مهدی ساجدی خانیان

دکتر مهدی ساجدی خانیان

فوق تخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشن

متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۸۱۷۸۲
۷۸۳ نفر
شنبه۳۰ تیر
فردا
یکشنبه۳۱ تیر
پس فردا
دوشنبه۰۱ مرداد
۳ روز دیگر
سه شنبه۰۲ مرداد
۴ روز دیگر
شنبه۰۶ مرداد
۸ روز دیگر
یکشنبه۰۷ مرداد
۹ روز دیگر
دوشنبه۰۸ مرداد
سه شنبه۰۹ مرداد
شنبه۱۳ مرداد
یکشنبه۱۴ مرداد
دوشنبه۱۵ مرداد
سه شنبه۱۶ مرداد
اطلاعات تکمیلی

دیپلم تجربی از مدرسه نمونه دهخدا سال۱۳۷۲

پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال ۱۳۷۹

متخصص داخلی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۸۶

فوق تخصص قلب و عروق با رتبه برتر از دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال ۱۳۹۲

فلوشیپ اینترونشن از دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال ۱۳۹۵

Sajediclinic
کرجچهار راه طالقانی - خیابان گلها - ساختمان بنای ماندگار - طبقه چهارم - واحد 401

ساعت 16عصر تا 21 شب

شنبه،یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه

  026-3223****
  026-3223****
  0903940****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۳۰ تیر (فردا)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  پس فردا
  ۳۱ تیر (پس فردا)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۳ روز دیگر
  ۱ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۴ روز دیگر
  ۲ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۸ روز دیگر
  ۶ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۹ روز دیگر
  ۷ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۹ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۱۳ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۱۴ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۱۵ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۱۶ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  Sajediclinic

  چهار راه طالقانی - خیابان گلها - ساختمان بنای ماندگار - طبقه چهارم - واحد 401

  Sajediclinic

  چهار راه طالقانی - خیابان گلها - ساختمان بنای ماندگار - طبقه چهارم - واحد 401

  026-3223****
  026-3223****
  0903940****