ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   ورود/ثبت نام کاربران پرسش و پاسخ پزشکی
کسانی که پزشکی هسته ای و سنجش تراکم استخوان رازی را پیشنهاد میکنند
دکتر امیرعباس رشیدی متخصص داخلی ، دارای برد تخصصی از دانشگاه تهران
پزشکی هسته ای و سنجش تراکم استخوان رازیمتخصص ژنتیک و پزشکی هسته ایhttps://nobat.ir/razicenter/https://nobat.ir/razicenter/ 26552https://nobat.ir/office/profile_photo/128570/style-normalVCart https://nobat.ir/office/profile_photo/128570/style-normalVCart
تهرانخیابان پیروزی روبروی خیابان اول نیروی هوایی، پ 298