رعنا پشم کار

رعنا پشم کار

روانشناس بالینی

رواندرمانگر

نوبت دهی
کارشناس‌ارشد شماره نظام: ۱۷۳۳۱۳۹
سه شنبه۰۱ خرداد
فردا
چهارشنبه۰۲ خرداد
پس فردا
شنبه۰۵ خرداد
۵ روز دیگر
سه شنبه۰۸ خرداد
۸ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ خرداد
۹ روز دیگر
شنبه۱۲ خرداد
شنبه۱۹ خرداد
اطلاعات تکمیلی

مشاوره و درمان فردی در زمینه:

- افسردگی

- اضطراب

- استرس

مشاوره افزایش و بهبود کیفیت زندگی

آموزش مهارت های زندگی

کنترل خشم

درمان نشخوار فکری

بهبود روابط والدین و نوجوان

مشاوره و آموزش به والدین در زمینه رفتار صحیح با نوجوان

رویکردهای درمانی:

- ACT

- CBT

مطب غرب تهران
تهرانتهران ،ستاری جنوب ،روبروی مرکز خرید کورش ،خ پیامبر غربی ،پ73 ، روبروی جانبو ،طبقه اول، واحد یک غربی

مرکز روانشناسی و مشاوره فرامهر

برای هماهنگی و رزرو نهایی وقت مشاوره همکاران ما از کلینیک با شما تماس خواهند گرفت.

  0920421****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۱ خرداد (فردا)از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  پس فردا
  ۲ خرداد (پس فردا)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  ۵ روز دیگر
  ۵ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  ۸ روز دیگر
  ۸ خرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۹ روز دیگر
  ۹ خرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  ۱۲ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  ۱۹ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  اینستاگرام رعنا پشم کار

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب غرب تهران

  تهران ،ستاری جنوب ،روبروی مرکز خرید کورش ،خ پیامبر غربی ،پ73 ، روبروی جانبو ،طبقه اول، واحد یک غربی

  مرکز روانشناسی و مشاوره فرامهر

  مطب غرب تهران

  تهران ،ستاری جنوب ،روبروی مرکز خرید کورش ،خ پیامبر غربی ،پ73 ، روبروی جانبو ،طبقه اول، واحد یک غربی

  مرکز روانشناسی و مشاوره فرامهر

  0920421****