مصطفی محمودی قهساره

مصطفی محمودی قهساره

روانشناس و مشاور

روانکاوی ، روانپویشی ، خانواده و ازدواج

نوبت دهی
کارشناس‌ارشد شماره نظام: ۱۰۴۷۷
۱۷۱ نفر
اطلاعات تکمیلی

روزهای زوج از ۱۴:۳۰ الی ۲۳

روزهای فرد از ۹:۱۵ الی ۱۴*****************************

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

دانشگاه فردوسی مشهد

*****************************

رویکرد روانکاوی

ازدواج و خانواده

نوجوان و بزرگسال

*****************************

طرف قرارداد با بیمه های

بانک ملی

بانک صادرات

بانک سپه

بانک کشاورزی

بانک تجارتمرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کیمیا

www.kimiacenter.com

جلسات غیرحضوری
اصفهانصرفا غیرحضوری، تلفنی، آنلاین

روزهای زوج از ساعت ۹ الی ۱۲

روزهای فرد از ساعت ۱۸ الی ۲۲

  0903118****
  0939602****
  0913688****
  جلسات حضوری
  اصفهانخانه اصفهان - میدان گلها - ساختمان پارس - طبقه اول - واحد 2

  روزهای زوج صبح ها ۱۵:۱۵ الی ۲۳

  روزهای فرد بعدظهرها ۹:۱۵ الی ۱۴:۳۰

   0903118****
   0939602****
   0913898****

   لطفاً مطب مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

   جلسات غیرحضوری
   دریافت نوبت اینترنتی

   اصفهان صرفا غیرحضوری، تلفنی، آنلاین

   جلسات حضوری
   دریافت نوبت اینترنتی

   اصفهان خانه اصفهان - میدان گلها - ساختمان پارس - طبقه اول - واحد 2

   کسانی که مصطفی محمودی قهساره را پیشنهاد میکنند:
   سرکار خانم فرحناز رحمت اللهی روانپزشکی و روانشناسی سرکار خانم فرحناز رحمت اللهی
   سرکار خانم ریحانه معینی فر روانپزشکی و روانشناسی سرکار خانم ریحانه معینی فر
   سرکار خانم معصومه سهرابی روانپزشکی و روانشناسی سرکار خانم معصومه سهرابی
   سرکار خانم مرضیه اسماعیلیان روانپزشکی و روانشناسی سرکار خانم مرضیه اسماعیلیان
   اینستاگرام مصطفی محمودی قهساره

   این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

   از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

   جلسات غیرحضوری

   صرفا غیرحضوری، تلفنی، آنلاین

   0903118****
   0939602****
   0913688****
   جلسات حضوری

   خانه اصفهان - میدان گلها - ساختمان پارس - طبقه اول - واحد 2

   0903118****
   0939602****
   0913898****