دکتر سیدحسین سعیدبنادکی

دکتر سیدحسین سعیدبنادکی

فلوشیپ جراحی دست

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۳۷۴۸۳
۱۰۳۲ نفر
شنبه۱۸ آذر
امروز
یکشنبه۱۹ آذر
فردا
سه شنبه۲۱ آذر
۳ روز دیگر
چهارشنبه۲۲ آذر
۴ روز دیگر
کلینیک دست و شانه
یزدبلوار طالقانی - کوچه حنا (فتوحی) - کلینیک دست و شانه

شنبه و یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 16:00

  035-353513627****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱۸ آذر (امروز)از ساعت ۱۳ الی ۱۶:۴۵
  فردا
  ۱۹ آذر (فردا)از ساعت ۱۸ الی ۲۰
  ۳ روز دیگر
  ۲۱ آذر (سه شنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۶:۴۵
  ۴ روز دیگر
  ۲۲ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۶:۴۵
  مطب های دیگر با تخصص مشابه
  اینستاگرام دکتر سیدحسین سعیدبنادکی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  کلینیک دست و شانه

  بلوار طالقانی - کوچه حنا (فتوحی) - کلینیک دست و شانه

  035-353513627****