ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

کلینیک تخصصی پوست و مو صدفمتخصص پوست و موhttps://nobat.ir/gitafaghihi/https://nobat.ir/gitafaghihi/ 47155/office/profile_photo/100706/style-drList/office/profile_photo/100706/style-drListخانم دکتر گیتا فقیهی در سال 1366 با کسب رتبه دوم کشوری در کنکور سراسری وارد دانشکده پزشکی شدند. دوران تحصیل خود را با رتبه اول به پایان رسانیدند وبه صورت مستقیم با کسب رتبه اول کشوری امتحان دستیاری به عنوان دستیار تخصصی پوست در دانشکده پزشکی پذیرفته شدند . پس از طی دوره دستیاری در سال 1378 با کسب رتبه اول کشوری بورد تخصصی پوست و مو به عنوان استادیار دانشکده پزشکی مشغول تدریس و طبابت شدند. ایشان با انتشار حدود پنجاه مقاله پزشکی در سطوح بین المللی و تالیف چند کتاب تخصصی و شرکت در چندین کنگره بین المللی در کشورهای اروپایی , کانادا و اسیایی فعالیتی درخور توجه در عرصه رشته تخصصی خود داشته و پس از طی مدارج استادیاری و دانشیاری در اسفند 1391 موفق به اخذ رتبه استادی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گردیدند.
اصفهانخیابان آمادگاه - ساختمان آژند - بلوکA - طبقه سوم - واحد303 - کلینیک صدف www.sadafclinic.ir