پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی و روماتولوژی بوشهر
بوشهر
دکتر مهرزاد بحتوئی
متخصص داخلیفوق تخصص ریه
بوشهر - بوشهر - بوشهر خیابان امام …
امکان ثبت نوبت تلفنی
بوشهر
دکتر احمد عرب کیا
تخصص بیماری های داخلی
بوشهر - چهارراه ولی عصر- جنب داروخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بوشهر
دکتر ابراهیم عصفوری
تخصص بیماری های داخلی
امکان ثبت نوبت تلفنی
بوشهر
دکتر ملیکا شجاعی
تخصص بیماری های داخلی
ساختمان پزشکان پارس - طبقه چهارم
امکان ثبت نوبت تلفنی
بوشهر
دکتر سید جواد رکابپور
متخصص داخلی
بوشهر - بوشهر - بوشهر-خ امام- کوچه…
امکان ثبت نوبت تلفنی