پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی و روماتولوژی ساری
ساری
دکتر هوشنگ بریمانی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان فرهنگ - ساختمان شهریار 3 - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سیده معصومه موسوی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان قارن - ساختمان قارن کلینیک
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سید علی حسین خاوری
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر عبدالرضا باقرزادگان
متخصص داخلی
مازندران - ساری - ساری _جنب بیمارس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر بهیار سلیمانی
متخصص داخلی
مازندران - ساری - ساری- خ 15 خرداد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر ابوالقاسم فلاح
متخصص داخلی
خیابان قارن، ساختمان طوس
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر محمد صادقی
داخلی
ساری - خ فرهنگ طبقه همکف-ساختمان پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر لیلی هارطونیان
داخلی
قائمشهر-خ بابل ساختمان پزشکان بوعلی
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر شیروان دارائی
داخلی
قائم شهر-خ ساری ابتدای خ یوسف رضا-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر محمود نظمی رودسری
داخلی
چالوس ساختمان پزشکان سیناجنب بانک …
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر محمد سالکی
داخلی
بابل- خ مدرس چهارراه فرهنگ ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر مسعود عمادیان
داخلی
ساری - خیابان 18 دی کوچه نور
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر فرزین کیهانی
داخلی
چالوس _خ امام خ گلسرخی ساختمان جدی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر لطیف کاظمی
داخلی
رامسر- میدان امام - ساختمان ضابط
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سید جمال حسینی
تخصص بیماری های داخلی
قائمشهر - خیابان ساری - چهارراه فر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر محمدحسین منتظری جویباری
داخلی
بهشهر - خیابان امام- مجتمع پزشکی ل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر ناصر سالور
داخلی
بابل-جنب داروخانه بقراط-بالای بانک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سیف الله متولی علی ابادی
داخلی
قائم شهر- خیابان بابل طبقه فوقانی
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر ناهید نیکنامی
داخلی
رامسر- ابریشم محله- روبروی دفتر هو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر حسینعلی عباسی
داخلی
گلوگاه میدان 22 بهمن
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سعداله توکلی بزاز
داخلی
امل-کوی مخابرات ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر بهزاد حیدری
داخلی
بابل- خ سرگرد قاسمی - روبروی بیمار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر فاطمه رجائی
داخلی
آمل -سبزه میدان-ساختمان سبز طبقه س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر مرجان مخترع
تخصص بیماری های داخلی
خیابان قارن - روبروی بانک رفاه - س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سمیرا صفراوغلی
داخلی
قائم شهر-خ مدرس(راه آهن)-ساختمان پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر حجت ابوالقاسمی
داخلی
تنکابن جنب بیمارستان شهید رجایی سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر حسن اشرفیان امیری
داخلی
بابل - میدان شهید کشوری- پاساژ تفر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر بنفشه امین دانشپور
داخلی
جالوس روبروی بیمارستان طالقانی ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر بهروز برهانی دوست
داخلی
آمل-بعد از بیمارستان امام رضا (ع)-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر رمضان عموئی خورشیدی
داخلی
ساری خ قارن - مجتمع قو- طبقه دوم و…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر محمودرضا بابایی
داخلی
آمل سبزه میدان -ساختمان پزشکان شفا
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر محمدحسین ندیمی
داخلی
سوادکوه-زیراب-خ آزادی جنب بانک ملی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سیدمحمد عبدالهی
داخلی
آمل - خ 17 شهریور -روبروی اداره بر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سیدعلی کامیاب
داخلی
نور-میدان امام ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سیده بنیه رضایی
داخلی
نوشهر _ خ ستار خان جنوبی _ مجتمع ت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر ابوالقاسم واعظی
داخلی
آمل- خ 17 شهریور -ساختمان پزشکان ط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سیدحسین رفیعی
داخلی
آمل-خ ن17شهریور پاساژ رضائی
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر مسعود پیرزاده
داخلی
بابل -میدان کشوری -خ سرگردقاسمی -م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر محمد علی وفائی
داخلی
نکا روبروی بیمارستان امام حسین
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر عباس اسدپور
داخلی
نور - خیابان امام خمینی - روبروی ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر فرهاد پوراحمدی
داخلی
قائم شهر-خ بابل روبروی اداره تامین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر عباس حسن برقی
داخلی
رامسر-نارنج بن-ساختمان پزشکان سینا
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر حسین برزگر درویش
داخلی
بابل -خ شیخ طبرسی -جنب مسجد امام ح…
امکان ثبت نوبت تلفنی