پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان بیهوشی و درد ارومیه
دکتر بهزاد سینایی
فلوشیپ طب تسکینی
خیابان مولوی ۲ پس از تقاطع فردوسی …
ارومیه
امکان ثبت نوبت تلفنی