احسان یاراحمد

احسان یاراحمد

روانشناس و مشاور

روانشناس شخصیت ( طرحواره درمانی)

نوبت دهی
کارشناس‌ارشد شماره نظام: ۳۸۳۵۵
دوشنبه۲۷ فروردین
۳ روز دیگر
سه شنبه۲۸ فروردین
۴ روز دیگر
چهارشنبه۲۹ فروردین
۵ روز دیگر
دوشنبه۰۳ اردیبهشت
سه شنبه۰۴ اردیبهشت
چهارشنبه۰۵ اردیبهشت
اطلاعات تکمیلی

درمان

1.عزت نفس آسیب پذیر

2.شکست عشقی عاطفی و خیانت

3. افسردگی (خویی - اساسی - مزمن و شدید)

4.اختلالات اضطرابی ( فراگیر - شخصی - اجتماعی-سایکوسوماتیک(روان تنی))

5.تغییر ذهنیت شخصیتهای (اسکیزوئید - اجتنابی - خود شیفته - نمایشی -پرخاشگر-وسواسی جبری-ضد اجتماعی)

6.اصلاح رفتار های فردی مانند(وسواس - مازوخیسم - سادیسم - هنجارشکنی(سلوک)-فوبیا)

7.تنظیم خورد خوراک (پرخوری یا کم خوری عصبی)

8. درمان منظم( شخصیت مرزی و دوقطبی)

9.زوج درمانی طرحواره محور

10.بلاتکیلفی در زندگی

مهرشهر - بلوار ارم
کرجمهرشهر - بلوار ارم - ابتدای ارکیده غربی - ساختمان اکسیر - طبقه 2 واحد 6

در ایام نوروز و تعطیلات مشاوره بصورت تصویری(آنلاین) امکان پذیر است

درمان

1.عزت نفس آسیب پذیر

2.شکست عشقی عاطفی و خیانت

3. افسردگی (خویی - اساسی - مزمن و شدید)

4.اختلالات اضطرابی ( فراگیر - شخصی - اجتماعی-سایکوسوماتیک(روان تنی))

5.تغییر ذهنیت شخصیتهای (اسکیزوئید - اجتنابی - خود شیفته - نمایشی -پرخاشگر-وسواسی جبری-ضد اجتماعی)

6.اصلاح رفتار های فردی مانند(وسواس - مازوخیسم - سادیسم - هنجارشکنی(سلوک)-فوبیا)

7.تنظیم خورد خوراک (پرخوری یا کم خوری عصبی)

8. درمان منظم( شخصیت مرزی و دوقطبی)

9.زوج درمانی طرحواره محور

10.بلاتکیلفی در زندگی

دوشنبه تا چهارشنبه 17-21

تایم های رزرو شده راس ساعت شروع میگردد

  0935169****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  ۳ روز دیگر
  ۲۷ فروردین (دوشنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۱:۱۵
  ۴ روز دیگر
  ۲۸ فروردین (سه شنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۱:۱۵
  ۵ روز دیگر
  ۲۹ فروردین (چهارشنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۱:۱۵
  ۳ اردیبهشت (دوشنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۱:۱۵
  ۴ اردیبهشت (سه شنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۱:۱۵
  ۵ اردیبهشت (چهارشنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۱:۱۵
  اینستاگرام احسان یاراحمد

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مهرشهر - بلوار ارم

  مهرشهر - بلوار ارم - ابتدای ارکیده غربی - ساختمان اکسیر - طبقه 2 واحد 6

  در ایام نوروز و تعطیلات مشاوره بصورت تصویری(آنلاین) امکان پذیر است

  مهرشهر - بلوار ارم

  مهرشهر - بلوار ارم - ابتدای ارکیده غربی - ساختمان اکسیر - طبقه 2 واحد 6

  در ایام نوروز و تعطیلات مشاوره بصورت تصویری(آنلاین) امکان پذیر است

  0935169****