ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر صالحه هژیرمتخصص بیماری های دهان و فک و صورتhttps://nobat.ir/drhajir/https://nobat.ir/drhajir/ 27963/office/profile_photo/121391/style-drList/office/profile_photo/121391/style-drList
تهرانمنطقه 3 - خیابان آرش شرقی - خیابان عمرانی - پلاک 11