دکتر فرزانه دانش

دکتر فرزانه دانش

متخصص پوست ، مو ، زیبایی و لیزر

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۳۶۳۲۴
۱۶۰ نفر
شنبه۳۰ تیر
فردا
یکشنبه۳۱ تیر
پس فردا
دوشنبه۰۱ مرداد
۳ روز دیگر
سه شنبه۰۲ مرداد
۴ روز دیگر
چهارشنبه۰۳ مرداد
۵ روز دیگر
شنبه۰۶ مرداد
۸ روز دیگر
یکشنبه۰۷ مرداد
۹ روز دیگر
دوشنبه۰۸ مرداد
سه شنبه۰۹ مرداد
چهارشنبه۱۰ مرداد
اطلاعات تکمیلی

متخصص و جراح پوست و موو زیبایی، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رییس انجمن متخصصین پوست اصفهان

متخصص و جراح پوست و مو و زیبایی و لیزر
اصفهانخیابان توحید میانی، نرسیده به چهارراه پلیس، مجتمع آریانا، طبقه دوم، واحد ۱۲

شنبه یکشنبه و سه شنبه از ۹/۳۰ تا ۴/۳۰ ععصر

دوشنبه و چهارشنبه از ۳ تا ۶/۳۰ عصر

  0913928****
  031-3626****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۳۰ تیر (فردا)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  پس فردا
  ۳۱ تیر (پس فردا)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  ۳ روز دیگر
  ۱ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۴ روز دیگر
  ۲ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  ۵ روز دیگر
  ۳ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۸ روز دیگر
  ۶ مرداد (شنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  ۹ روز دیگر
  ۷ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۹ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  ۱۰ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  اینستاگرام دکتر فرزانه دانش

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  متخصص و جراح پوست و مو و زیبایی و لیزر

  خیابان توحید میانی، نرسیده به چهارراه پلیس، مجتمع آریانا، طبقه دوم، واحد ۱۲

  0913928****
  031-3626****