ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر محمد امانیگوارش و کبد . استادیار دانشگاه تهرانhttps://nobat.ir/dramani/https://nobat.ir/dramani/ 101825https://nobat.ir/office/profile_photo/102964/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/102964/style-drListهماهنگی از ساعت 8 صبح تا 8 شب در روزهای کاری ویزیت دوشنبه ها عصر بیمارستان شریعتی 021-41225
تهرانبیمارستان شریعتی تهران کلینیک ویژه بیمارستان شریعتی تهران امیرآباد . بالاتر از مرکز قلب تهران. کوچه دوم پلاک 17