ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر آزاده افضل زادهمتخصص زنان و زایمانhttps://nobat.ir/drafzalzadeh/https://nobat.ir/drafzalzadeh/ 124133/office/profile_photo/113260/style-drList/office/profile_photo/113260/style-drListشنبه ساعت 17الی 20 چهارشنبه ساعت 16الی 19
تهرانپیروزی، چهارراه کوکا کولا خیابان دهقان