دکتر نازنین سلطانی

دکتر نازنین سلطانی

جراح و متخصص زنان و زایمان

کولپوسکوپی و جراحی زیبایی زنان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۳۰۲۸۳
۳۱۱ نفر
اطلاعات تکمیلی

جراح و متخصص زنان زایمان مراقبت های بارداری

انجام کلیه جراحی های زیبایی زنان وژنیکولوژی

دکتر نازنین سلطانی جراح و متخصص زنان و زایمان و جراحی های زیبایی

درمان hpv کولپوسکوپی

گذراندن دوره تکمیلی جراحی های زیبایی زنان

خدمات زیبایی زنان
تهرانسعادت اباد سروشرقی روبروی بیمارستان پارسیان خیابان رشادت پلاک ۵ طبقه ۳ واحد ۵

روزهای فرد ساعت ۴ تا ۸بعداظهر

روزهای فرد کلیه خدمات جراحی و زیبایی

زنان ۴ تا ۸ بعداضهر

با تعیین وقت قبلی در خدمت عزیزان هستیم

  0904540****
  021-2208****
  دکتر نازنین سلطانی متخصص و جراح زنان و زایمان درتهران
  تهرانسعادت اباد، سرو شرقی .روبروی بیمارستان پارسیان خیابان رشادت پلاک ۵طبقه ۳ واحد ۵

  ۴ تا ۸ بعداظهر

  روزهای فرد ۳ تا ۸ مرکز جراحی و خدمات زیبایی

  روزهای زوج ویزیت زنان و زایمان

  در صورت عدم پاسخگویی پیامک بزنید.

  ادرس جدید مطب :سعادت اباد سرو شرقی روبروی بیمارستان پارسیان خیابان رشادت پلاک ۵ بالای رستوران رومانو طبقه ۳ واحد ۵

  ۲۲۰۸۷۲۳۷

   0904540****
   0922443****
   021-2208****

   لطفاً مطب مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

   خدمات زیبایی زنان
   دریافت نوبت اینترنتی

   تهران سعادت اباد سروشرقی روبروی بیمارستان پارسیان خیابان رشادت پلاک ۵ طبقه ۳ واحد ۵
   روزهای فرد ساعت ۴ تا ۸بعداظهر

   دکتر نازنین سلطانی متخصص و جراح زنان و زایمان درتهران
   دریافت نوبت اینترنتی

   تهران سعادت اباد، سرو شرقی .روبروی بیمارستان پارسیان خیابان رشادت پلاک ۵طبقه ۳ واحد ۵
   ۴ تا ۸ بعداظهر

   کسانی که دکتر نازنین سلطانی را پیشنهاد میکنند:
   سرکار خانم دکتر زهرا ذبیحی زنان و زایمان سرکار خانم دکتر زهرا ذبیحی
   سرکار خانم دکتر نرمین کریسانی زنان و زایمان سرکار خانم دکتر نرمین کریسانی
   اینستاگرام دکتر نازنین سلطانی

   این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

   از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

   خدمات زیبایی زنان

   سعادت اباد سروشرقی روبروی بیمارستان پارسیان خیابان رشادت پلاک ۵ طبقه ۳ واحد ۵

   روزهای فرد ساعت ۴ تا ۸بعداظهر

   دکتر نازنین سلطانی متخصص و جراح زنان و زایمان درتهران

   سعادت اباد، سرو شرقی .روبروی بیمارستان پارسیان خیابان رشادت پلاک ۵طبقه ۳ واحد ۵

   ۴ تا ۸ بعداظهر

   خدمات زیبایی زنان

   سعادت اباد سروشرقی روبروی بیمارستان پارسیان خیابان رشادت پلاک ۵ طبقه ۳ واحد ۵

   روزهای فرد ساعت ۴ تا ۸بعداظهر

   0904540****
   021-2208****
   دکتر نازنین سلطانی متخصص و جراح زنان و زایمان درتهران

   سعادت اباد، سرو شرقی .روبروی بیمارستان پارسیان خیابان رشادت پلاک ۵طبقه ۳ واحد ۵

   ۴ تا ۸ بعداظهر

   0904540****
   0922443****
   021-2208****