صفحه‌ی اختصاصی موسسه‌تصویر‌برداری‌دکترادیب‌فر

Nobat.ir/dr_adibfar_imagingcenterآخرین نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است
امتیاز درج شده است
آدرس و شماره تماس موسسه‌تصویر‌برداری‌دکترادیب‌فر : تبریز
چهاراه آبرسان - تقاطع آبرسان با زیرگذر چای کنار - ما بین قنادی ایوبی و بانک آینده - ساختمان پزشکی ایوان تبریز - طبقه ۴
زمان ارائه خدمات صبح وعصر بجز روزهای تعطیل

رادیولوژی دیجیتال
OPGوسفالومتری وسفالوآنالیز
ماموگرافی دیجیتال
سنجش تراکم استخوان
سونوگرافی‌ساده‌،کالرداپلر،الاستوگرافی،سونوگرافی‌های‌حاملگی‌و3Dو4D
تلگرام موسسه‌تصویر‌برداری‌دکترادیب‌فر
   تصاویر :

   موقعیت بر روی نقشه :
   مسیریابی خودکار تا درب مطب
دکمه‌ی بالا را از گوشی‌های موبایل دارای نرم‌افزار مسیریاب کلیک کنید و مسیر حرکتتان از نقطه‌ای که در آن هستید تا مطب را به آسانی مسیریابی کنید.