ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   ورود/ثبت نام کاربران پرسش و پاسخ پزشکی
دکتر زهرا امامیمتخصص پوست و موhttps://nobat.ir/dr.zahraemami/https://nobat.ir/dr.zahraemami/ 118551https://nobat.ir/office/profile_photo/105589/style-normalVCart https://nobat.ir/office/profile_photo/105589/style-normalVCart پذیرش: بعد از ظهر شنبه تا چهارشنبه - ساعت 16:30 الی 21:30 ------- محل مطب به علت مالکیت شخصی همیشه ثابت است.
قممیدان شهید صدوقی(فلکه زنبیل اباد) - بالای داروخانه شبانه روزی امام رضا(ساختمان خاتم) - طبقه دوم - واحد 8