ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر سیده هلیا نیریجراح و متخصص زنان ،زایمان و نازایی.https://nobat.ir/dr.nayeri/https://nobat.ir/dr.nayeri/ 118584https://nobat.ir/office/profile_photo/111393/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/111393/style-drList
تهرانشهرک غرب - بلوار خوردین - کوچه توحید 4 - پلاک 4 - طبقه دوم