ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   ورود/ثبت نام کاربران پرسش و پاسخ پزشکی
دکتر پگاه گرجی بیانیدکترای‌تخصصی انکولوژیست (پرتو درمانی و ..)https://nobat.ir/dr.gorji_bayani_oncology/https://nobat.ir/dr.gorji_bayani_oncology/ 116363https://nobat.ir/office/profile_photo/115874/style-normalVCart https://nobat.ir/office/profile_photo/115874/style-normalVCart عضو انجمن سرطان اروپا
تهرانخیابان آذربایجان، نبش کارون، بیمارستان شهریار، درمانگاه آنکولوژی، تلفن: ۶۶۸۹۹۲۲۲-۶۶۸۷۵۳۶۳