ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر پگاه گرجی بیانیمتخصص رادیوتراپی آنکولوژی (سرطان شناسی و پرتو درمانی)https://nobat.ir/dr.gorji_bayani_oncology/https://nobat.ir/dr.gorji_bayani_oncology/ 116363https://nobat.ir/office/profile_photo/115874/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/115874/style-drListعضو انجمن سرطان اروپا
تهرانخیابان آذربایجان، نبش کارون، بیمارستان شهریار، درمانگاه آنکولوژی، تلفن: ۶۶۸۹۹۲۲۲-۶۶۸۷۵۳۶۳