ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   ورود/ثبت نام کاربران پرسش و پاسخ پزشکی
نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۹/۲۱
آدرس و شماره تماس مرکز گامانایف ایران : تهران
خیابان وحید دستگردی (ظفر سابق)، جنب بیمارستان علی اصغر، مرکز گامانایف ایران، تلفن: ۱۹-۲۲۹۰۲۵۱۱


آدرس و شماره تماس بیمارستان بوعلی : تهران
میدان امام حسین، ابتدای خیابان دماوند، بیمارستان بوعلی، بخش رادیوتراپی آنکولوژی، تلفن: ۳۳۲۵۰۴۳۳-۳۳۲۵۰۴۹۵


آدرس و شماره تماس بیمارستان شهریار : تهران
خیابان آذربایجان، نبش کارون، بیمارستان شهریار، درمانگاه آنکولوژی، تلفن: ۶۶۸۹۹۲۲۲-۶۶۸۷۵۳۶۳دکتر پگاه گرجی بیانیدکترای‌تخصصی انکولوژیست (پرتو درمانی و ..)https://nobat.ir/dr.gorji_bayani_oncology/https://nobat.ir/dr.gorji_bayani_oncology/ 116363/office/profile_photo/115874/style-drList /office/profile_photo/115874/style-drList عضو انجمن سرطان اروپا
تهرانخیابان آذربایجان، نبش کارون، بیمارستان شهریار، درمانگاه آنکولوژی، تلفن: ۶۶۸۹۹۲۲۲-۶۶۸۷۵۳۶۳