ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر رقیه قاسمیمتخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشیhttps://nobat.ir/dr.ghasemi/https://nobat.ir/dr.ghasemi/ 138848/office/profile_photo/121063/style-drList/office/profile_photo/121063/style-drList
اصفهانخیابان عسگریه - رو به روی بیمارستان عسگریه - ساختمان آزمایشگاه آنالیز -طبقه ی پنجم