دکتر عباس گشاده رو

دکتر عباس گشاده رو

متخصص جراحی لثه و ایمپلنت

دارای بورد تخصصی هیات علمی دانشگاه

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۵۰۳۳
دوشنبه۰۷ اسفند
پس فردا
سه شنبه۰۸ اسفند
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ اسفند
۴ روز دیگر
شنبه۱۲ اسفند
۷ روز دیگر
دکتر عباس گشاده رو متخصص جراحی لثه و ایمپلنت
تهرانتهران،زعفرانیه ،خیابان اعجازی، جنب بانک ملی شعبه آصف، پلاک 49،واحد6

10 الی 20

  0912044****
  021-2670****
  021-2670****
  021-2635****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۷ اسفند (پس فردا)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۲۰:۳۰
  ۳ روز دیگر
  ۸ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۲۰:۳۰
  ۴ روز دیگر
  ۹ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۲۰:۳۰
  ۷ روز دیگر
  ۱۲ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۲۰:۳۰
  اینستاگرام دکتر عباس گشاده رو

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  دکتر عباس گشاده رو متخصص جراحی لثه و ایمپلنت

  تهران،زعفرانیه ،خیابان اعجازی، جنب بانک ملی شعبه آصف، پلاک 49،واحد6

  0912044****
  021-2670****
  021-2670****
  021-2635****