دکتر امین اله رضائی  

متخصص بیماریهای داخلی
  • متخصص شماره نظام : ۵۳۶۰۵
نوبت دهی تلفنی
شیراز

چهار راه سرداران بلوار رسول اعظم(ص)جنب پارک سایه(نماز)درمانگاه خیریه رسول اعظم(ص)(زنده یاددکتر امامی راد)
  • 071-3743****
شنبه،یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه ساعت12:30
روش مسیریابی خود را انتخاب نمایید