کلینیک فیزیوتراپی دنیز در حیطه سیدمحمدحسین قمی - فیزیوتراپ و در شهر قزوین به آدرس نادری جنوبی کوچه کانون . ساختمان پزشکان حکیم ، طبقه اول ، واحد چهار مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت کلینیک فیزیوتراپی دنیز را به آسانی دریافت کنید.
کلینیک فیزیوتراپی دنیز

کلینیک فیزیوتراپی دنیز

سیدمحمدحسین قمی - فیزیوتراپ

نوبت دهی
کارشناس شماره نظام: ۵۱۵۸
شنبه۳۰ تیر
فردا
یکشنبه۳۱ تیر
پس فردا
دوشنبه۰۱ مرداد
۳ روز دیگر
سه شنبه۰۲ مرداد
۴ روز دیگر
چهارشنبه۰۳ مرداد
۵ روز دیگر
پنج شنبه۰۴ مرداد
۶ روز دیگر
اطلاعات تکمیلی

کلینیک فیزیوتراپی دنیز

کلینیک فیزیوتراپی دنیز توسط فیزیوتراپیست سید محمد حسین قمی با شماره نظام پزشکی ف 5158 درسال1393 با رویکرد تمرکز بر درمانهای تخصصی ازقبیل آسیبهای ورزشی ، سکته های مغزی ، دردهای ماسکلواسکلتال و ناهنجاریهای ستون فقرات و….تاسیس شده است .

در این کلینیک ازجدیدترین وبروزترین دستگاه ها وتجهیزات مدرن ، موفق ترین تکنیک ها وروشهای درمانی مناسب استفاده می شود تابه شما کمک کند که به اهدافتان برای دستیابی به عملکرد مستقل وکاهش درد برسید . یک مرکز فیزیوتراپی خوب وکارا باید به تکنیک های دستی برای درمان مسلط باشد. دستگاه مجهز وخوب درکنار تسلط بر تکنیک های دستی وهمچنین انگیزه وهمکاری بیماران جهت انجام تمرینات وتوصیه های درمانی داده شده سبب دستیابی به موفقیت دردرمان وکاهش آلام بیماران خواهد بود.

ما درکلینیک دنیز سعی بر آن داریم که در درمان آسیبهای وارد شده به بدن بیمار به صورت حرفه ای پس از ارزیابی و معاینه دقیق با علت یابی بیماری و ایجاد پروتکل درمانی موثر آسیب ها را شناسایی کرده و درمان را برای برگشت بیمار به زندگی سلامت آغاز نماییم .

دراین کلینیک درمان بیماران با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی وفاصله گذاری فیزیکی و نوبت دهی بصورت محدود با فاصله زمانی برای هربیمار صورت می پذیرد .مراجعه کنندگان عزیز به نیز لطفا قبل ازحضور موارد بهداشتی را به صورت کامل رعایت نمایند .

کلینیک فیزیوتراپی دنیز
قزویننادری جنوبی کوچه کانون . ساختمان پزشکان حکیم ، طبقه اول ، واحد چهار

3عصر تا 9 شب . ویزیت با تعیین وقت قبلی

denizpt.com

  028-3323****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۳۰ تیر (فردا)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  پس فردا
  ۳۱ تیر (پس فردا)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۳ روز دیگر
  ۱ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۴ روز دیگر
  ۲ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۵ روز دیگر
  ۳ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۶ روز دیگر
  ۴ مرداد (پنج شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  اینستاگرام کلینیک فیزیوتراپی دنیز

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  کلینیک فیزیوتراپی دنیز

  نادری جنوبی کوچه کانون . ساختمان پزشکان حکیم ، طبقه اول ، واحد چهار

  کلینیک فیزیوتراپی دنیز

  نادری جنوبی کوچه کانون . ساختمان پزشکان حکیم ، طبقه اول ، واحد چهار

  028-3323****