دکتر هادی کریمی مبین در حیطه متخصص رادیولوژی و سونوگرافی و در شهر تهران به آدرس تهران، اکباتان، انتهای فاز 3 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر هادی کریمی مبین را به آسانی دریافت کنید.
دکتر هادی کریمی مبین

دکتر هادی کریمی مبین

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۶۵۰۹۸
یکشنبه۰۳ تیر
پس فردا
دوشنبه۰۴ تیر
۳ روز دیگر
اطلاعات تکمیلی

دانش آموخته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دارای بورد تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی از دانشگاه علوم پزشکی ایرانهیئت علمی دانشگاهسونوگرافی جنرال و تخصصی

غربالگری پیشرفته جنین

انجام اقدامات مداخله ای و نمونه برداری

( اینترونشن)

مرکز سونوگرافی بیمارستان صارم
تهرانتهران، اکباتان، انتهای فاز 3

داخلی 1213و 1212

یکشنبه ها 16 تا 20

دوشنبه ها 16 تا 20

  021-2121****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۳ تیر (پس فردا)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۳ روز دیگر
  ۴ تیر (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مرکز سونوگرافی بیمارستان صارم

  تهران، اکباتان، انتهای فاز 3

  مرکز سونوگرافی بیمارستان صارم

  تهران، اکباتان، انتهای فاز 3

  021-2121****