دکتر نیما توکلی در حیطه متخصص اعصاب و روان - روانپزشک و در شهر تهران به آدرس خیابان مطهری، خیابان جم، ساختمان جم کلینیک، طبقه دوم مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر نیما توکلی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر نیما توکلی

دکتر نیما توکلی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۸۳۴۴
۳۴۵ نفر
شنبه۰۵ اسفند
امروز
دوشنبه۰۷ اسفند
پس فردا
سه شنبه۰۸ اسفند
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ اسفند
۴ روز دیگر
پنج شنبه۱۰ اسفند
۵ روز دیگر
شنبه۱۲ اسفند
۷ روز دیگر
یکشنبه۱۳ اسفند
۸ روز دیگر
دوشنبه۱۴ اسفند
۹ روز دیگر
سه شنبه۱۵ اسفند
چهارشنبه۱۶ اسفند
پنج شنبه۱۷ اسفند
شنبه۱۹ اسفند
اطلاعات تکمیلی

جهت اطلاع از خدمات و پوشش بیمه ای به آدرس https://drnimatavakoli.com

مراجعه فرمایید.

بیمه های های طرف قرداد: تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح

مطب دکتر نیما توکلی
تهرانخیابان مطهری، خیابان جم، ساختمان جم کلینیک، طبقه دوم
  021-8881****
  021-8881****
  0910002****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۵ اسفند (امروز)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  سقف نوبت دهی پر شده است
  پس فردا
  ۷ اسفند (پس فردا)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۳ روز دیگر
  ۸ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۴ روز دیگر
  ۹ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۵ روز دیگر
  ۱۰ اسفند (پنج شنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۸:۳۰
  ۷ روز دیگر
  ۱۲ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۸ روز دیگر
  ۱۳ اسفند (یکشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۹ روز دیگر
  ۱۴ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۱۵ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۱۶ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  ۱۷ اسفند (پنج شنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۸:۳۰
  ۱۹ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  کسانی که دکتر نیما توکلی را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر علیرضا رفیعی روانپزشکی و روانشناسی جناب آقای دکتر علیرضا رفیعی
  اینستاگرام دکتر نیما توکلی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب دکتر نیما توکلی

  خیابان مطهری، خیابان جم، ساختمان جم کلینیک، طبقه دوم

  مطب دکتر نیما توکلی

  خیابان مطهری، خیابان جم، ساختمان جم کلینیک، طبقه دوم

  021-8881****
  021-8881****
  0910002****