دکتر مینو افشار در حیطه فلوشیپ قرنیه ، متخصص چشم و در شهر اصفهان به آدرس خ توحید میانی_روبروی بانک سامان کوچه شماره ۲۵_مجتمع تندیس_طبقه دو_واحد چهار مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر مینو افشار را به آسانی دریافت کنید.
دکتر مینو افشار

دکتر مینو افشار

فلوشیپ قرنیه ، متخصص چشم

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۵۶۱۱۷
۱۹۱۶ نفر
چهارشنبه۲۷ تیر
پس فردا
پنج شنبه۲۸ تیر
۳ روز دیگر
شنبه۳۰ تیر
۵ روز دیگر
توحید
اصفهانخ توحید میانی_روبروی بانک سامان کوچه شماره ۲۵_مجتمع تندیس_طبقه دو_واحد چهار

روزهای زوج از ساعت ۱/۵تا۵

چهارشنبه و پنجشنبه صبح از ساعت ۶/۵تا۹/۵...لازم به دکر است که ارائه کد رهگیری برای بیماران در این مطب میسر میباشد...

  031-3626****
  031-3626****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۲۷ تیر (پس فردا)از ساعت ۶:۳۰ الی ۹:۱۵از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۳ روز دیگر
  ۲۸ تیر (پنج شنبه)از ساعت ۶:۳۰ الی ۹
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۵ روز دیگر
  ۳۰ تیر (شنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۱۵
  سقف نوبت دهی پر شده است

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  توحید

  خ توحید میانی_روبروی بانک سامان کوچه شماره ۲۵_مجتمع تندیس_طبقه دو_واحد چهار

  031-3626****
  031-3626****