دکتر مهران دانشمند در حیطه جراح دهان ، فک و صورت ، ایمپلنت و در شهر شهرکرد به آدرس خیابان مولوی ، ساختمان پزشکی پارس ، طبقه 3 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر مهران دانشمند را به آسانی دریافت کنید.
دکتر مهران دانشمند

دکتر مهران دانشمند

جراح دهان ، فک و صورت ، ایمپلنت

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۳۶۳۱۹
۶۵ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر مهران دانشمند
شهرکردخیابان مولوی ، ساختمان پزشکی پارس ، طبقه 3
  0936584****
  اینستاگرام دکتر مهران دانشمند

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  خیابان مولوی ، ساختمان پزشکی پارس ، طبقه 3

  خیابان مولوی ، ساختمان پزشکی پارس ، طبقه 3

  0936584****