دکتر مهدی کفاشان در حیطه فوق تخصص روماتولوژی و متخصص داخلی در شهر شیراز به آدرس خیابان کریم خان زند - بین خیابان فلسطین و 20 متری باغشاه - مجتمع شایان مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر مهدی کفاشان را به آسانی دریافت کنید.
دکتر مهدی کفاشان

دکتر مهدی کفاشان

فوق تخصص روماتولوژی

متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۶۰۲۰۷
۱۱۲۲ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر مهدی کفاشان
شیرازخیابان کریم خان زند - بین خیابان فلسطین و 20 متری باغشاه - مجتمع شایان
  071-3231****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  خیابان کریم خان زند - بین خیابان فلسطین و 20 متری باغشاه - مجتمع شایان

  071-3231****