دکتر مریم ابراهیم پور در حیطه فوق تخصص نوزادان و کودکان و در شهر کرمان به آدرس کرمان خیابان استقلال نبش خیابان پروین اعتصامی غربی ساختمان اطلس کلینیک طبقه سوم واحد۳۰۳ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر مریم ابراهیم پور را به آسانی دریافت کنید.
دکتر مریم ابراهیم پور

دکتر مریم ابراهیم پور

فوق تخصص نوزادان و کودکان

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۸۳۱۷۷
شنبه۲۵ فروردین
فردا
یکشنبه۲۶ فروردین
پس فردا
دوشنبه۲۷ فروردین
۳ روز دیگر
سه شنبه۲۸ فروردین
۴ روز دیگر
چهارشنبه۲۹ فروردین
۵ روز دیگر
شنبه۰۱ اردیبهشت
۸ روز دیگر
یکشنبه۰۲ اردیبهشت
۹ روز دیگر
دوشنبه۰۳ اردیبهشت
سه شنبه۰۴ اردیبهشت
چهارشنبه۰۵ اردیبهشت
شنبه۰۸ اردیبهشت
یکشنبه۰۹ اردیبهشت
دوشنبه۱۰ اردیبهشت
سه شنبه۱۱ اردیبهشت
چهارشنبه۱۲ اردیبهشت
مطب فوق تخصصی نوزادان و کودکان
کرمانکرمان خیابان استقلال نبش خیابان پروین اعتصامی غربی ساختمان اطلس کلینیک طبقه سوم واحد۳۰۳

۴ عصر تا ۸ شب

طرف قرارداد با بیمه های تامین اجنماعی،خدمات درمانی ،نیروی مصلح و بانک صادرات

  0933616****
  03254****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۲۵ فروردین (فردا)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  پس فردا
  ۲۶ فروردین (پس فردا)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۳ روز دیگر
  ۲۷ فروردین (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۴ روز دیگر
  ۲۸ فروردین (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۵ روز دیگر
  ۲۹ فروردین (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۸ روز دیگر
  ۱ اردیبهشت (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۹ روز دیگر
  ۲ اردیبهشت (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۳ اردیبهشت (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۴ اردیبهشت (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۵ اردیبهشت (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۸ اردیبهشت (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۹ اردیبهشت (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۱۰ اردیبهشت (دوشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۱۱ اردیبهشت (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۱۲ اردیبهشت (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب فوق تخصصی نوزادان و کودکان

  کرمان خیابان استقلال نبش خیابان پروین اعتصامی غربی ساختمان اطلس کلینیک طبقه سوم واحد۳۰۳

  0933616****
  03254****