دکتر مریم ابراهیمی در حیطه متخصص رادیولوژی و سونوگرافی و در شهر تهران به آدرس خیابان شریعتی ، بین میرداماد و ظفر ، بالاتر از مترو شریعتی ، روبروی پمپ بنزین ، پلاک 1240 -بلوک غربی ، طبقه اول مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر مریم ابراهیمی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر مریم ابراهیمی

دکتر مریم ابراهیمی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۹۵۲۹۹
مرکز سونوگرافی و رادیولوژی مبنا زیر نظر دکتر مریم ابراهیمی
تهرانخیابان شریعتی ، بین میرداماد و ظفر ، بالاتر از مترو شریعتی ، روبروی پمپ بنزین ، پلاک 1240 -بلوک غربی ، طبقه اول

خدمات کلینیک:_ انواع سونوگرافی (غربال گری و...)

_ ماموگرافی دیجیتال

_ بیوپسی پستان(HCG)

_ الاستوگرافی پستان

_ عکس رنگی رحم

_ رادیوگرافی الایمنت ویو

_ فیبرواسکن کبد

جهت اطلاعات تکمیلی تماس بگیرید.ساعت کاری:شنبه ، سه شنبه و چهارشنبه : صبح و عصریکشنبه ، دوشنبه: عصرو پنجشنبه: صبحبیماران اورژانس: با هماهنگی

  021-2291****
  0902151****
  اینستاگرام دکتر مریم ابراهیمی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مرکز سونوگرافی و رادیولوژی مبنا زیر نظر دکتر مریم ابراهیمی

  خیابان شریعتی ، بین میرداماد و ظفر ، بالاتر از مترو شریعتی ، روبروی پمپ بنزین ، پلاک 1240 -بلوک غربی ، طبقه اول

  مرکز سونوگرافی و رادیولوژی مبنا زیر نظر دکتر مریم ابراهیمی

  خیابان شریعتی ، بین میرداماد و ظفر ، بالاتر از مترو شریعتی ، روبروی پمپ بنزین ، پلاک 1240 -بلوک غربی ، طبقه اول

  021-2291****
  0902151****