دکتر محمود رضائی جوان در حیطه دکترای علوم آزمایشگاهی و در شهر رشت به آدرس رشت- چهار راه گلسار- نبش خیابان نواب- روبروی داروخانه شبانه روزی مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر محمود رضائی جوان را به آسانی دریافت کنید.
دکتر محمود رضائی جوان

دکتر محمود رضائی جوان

دکترای علوم آزمایشگاهی

نوبت دهی
دکترا شماره نظام: ۳۸
شنبه۱۲ اسفند
فردا
یکشنبه۱۳ اسفند
پس فردا
دوشنبه۱۴ اسفند
۳ روز دیگر
سه شنبه۱۵ اسفند
۴ روز دیگر
چهارشنبه۱۶ اسفند
۵ روز دیگر
پنج شنبه۱۷ اسفند
۶ روز دیگر
شنبه۱۹ اسفند
۸ روز دیگر
یکشنبه۲۰ اسفند
۹ روز دیگر
دوشنبه۲۱ اسفند
سه شنبه۲۲ اسفند
چهارشنبه۲۳ اسفند
پنج شنبه۲۴ اسفند
آزمایشگاه تشخیص طبی نیلو
رشترشت- چهار راه گلسار- نبش خیابان نواب- روبروی داروخانه شبانه روزی

از ساعت 6:30 صبح الی 9:30 شب

طرف قرار داد با کلیه بیمه ها

جوابدهی در کمترین زمان ممکن

جوابدهی آنلاین 24 ساعته www.nilou-lab.ir

نمونه گیری در منزل یا محل کار شما

  013-3211****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۱۲ اسفند (فردا)از ساعت ۶:۳۰ الی ۲۱:۳۰
  پس فردا
  ۱۳ اسفند (پس فردا)از ساعت ۶:۳۰ الی ۲۱:۳۰
  ۳ روز دیگر
  ۱۴ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۶:۳۰ الی ۲۱:۳۰
  ۴ روز دیگر
  ۱۵ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۶:۳۰ الی ۲۱:۳۰
  ۵ روز دیگر
  ۱۶ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۶:۳۰ الی ۲۱:۳۰
  ۶ روز دیگر
  ۱۷ اسفند (پنج شنبه)از ساعت ۶:۳۰ الی ۲۱:۳۰
  ۸ روز دیگر
  ۱۹ اسفند (شنبه)از ساعت ۶:۳۰ الی ۲۱:۳۰
  ۹ روز دیگر
  ۲۰ اسفند (یکشنبه)از ساعت ۶:۳۰ الی ۲۱:۳۰
  ۲۱ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۶:۳۰ الی ۲۱:۳۰
  ۲۲ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۶:۳۰ الی ۲۱:۳۰
  ۲۳ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۶:۳۰ الی ۲۱:۳۰
  ۲۴ اسفند (پنج شنبه)از ساعت ۶:۳۰ الی ۲۱:۳۰
  اینستاگرام دکتر محمود رضائی جوان

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  آزمایشگاه تشخیص طبی نیلو

  رشت- چهار راه گلسار- نبش خیابان نواب- روبروی داروخانه شبانه روزی

  آزمایشگاه تشخیص طبی نیلو

  رشت- چهار راه گلسار- نبش خیابان نواب- روبروی داروخانه شبانه روزی

  013-3211****