دکتر محمد نوری در حیطه متخصصص و جراح کلیه و مجاری ادراری و ناباروری . اورولو‍ژیست و در شهر تهران به آدرس سعادت آباد میدان کاج ابتدای سرو شرقی خیابان مجد درمانگاه شبانه روزی سعادت آباد مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر محمد نوری را به آسانی دریافت کنید.
دکتر محمد نوری

دکتر محمد نوری

متخصصص و جراح کلیه و مجاری ادراری و ناباروری . اورولو‍ژیست

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۲۷۴۵۱
مطب سعادت آباد
تهرانسعادت آباد میدان کاج ابتدای سرو شرقی خیابان مجد درمانگاه شبانه روزی سعادت آباد

روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 4 تا 8 شب

  021-2237****
  021-2237****
  کسانی که دکتر محمد نوری را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر سیدعلیرضا موسوی مغز و اعصاب جناب آقای دکتر سیدعلیرضا موسوی
  اینستاگرام دکتر محمد نوری

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب سعادت آباد

  سعادت آباد میدان کاج ابتدای سرو شرقی خیابان مجد درمانگاه شبانه روزی سعادت آباد

  مطب سعادت آباد

  سعادت آباد میدان کاج ابتدای سرو شرقی خیابان مجد درمانگاه شبانه روزی سعادت آباد

  021-2237****
  021-2237****