دکتر محمد نامگر در حیطه متخصص چشم - فلوشیپ قرنیه و در شهر اصفهان به آدرس خیابان حکیم نظامی خیابان محتشم کاشانی نبش کوچه ۲۴
کلینیک دیداوران طبقه دوم
تلفن مطب : 0313637 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر محمد نامگر را به آسانی دریافت کنید.
دکتر محمد نامگر

دکتر محمد نامگر

متخصص چشم - فلوشیپ قرنیه

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۱۳۰۳۶۷
۷۴ نفر
سه شنبه۰۱ خرداد
امروز
یکشنبه۰۶ خرداد
۵ روز دیگر
سه شنبه۰۸ خرداد
۷ روز دیگر
خیابان محتشم کاشانی
اصفهانخیابان حکیم نظامی خیابان محتشم کاشانی نبش کوچه ۲۴

کلینیک دیداوران طبقه دوم

تلفن مطب : 0313637
  0910409****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱ خرداد (امروز)از ساعت ۱۷:۱۵ الی ۱۹:۱۵
  ۵ روز دیگر
  ۶ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۹
  ۷ روز دیگر
  ۸ خرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۷:۱۵ الی ۱۹:۱۵

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  خیابان محتشم کاشانی

  خیابان حکیم نظامی خیابان محتشم کاشانی نبش کوچه ۲۴

  کلینیک دیداوران طبقه دوم

  تلفن مطب : 0313637

  0910409****