پرسش و پاسخ ورود پزشکان ورود کاربران
(تمدید تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۰)
اشتراک سالیانه : ۱۲۰هزار تومان
میخواهم تمدید کنم

دکتر محمد سعید سالمی  

پزشک عمومی
  • دکترا شماره نظام : ۶۰۱۰۷
نوبت دهی تلفنی
۳ نظر
امتیاز درج شده است ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

امتیاز درج شده است ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

امتیاز درج شده است ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

امتیاز درج شده است ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

لیست کامل نظرات
رشت
انتهای بلوار رودباری - طبقه دوم داروخانه دکتر قلم ارا - عمارت کریمی
مسیریابی
  • ۰۱۳-۳۳۵۵****
روش مسیریابی خود را انتخاب نمایید

انتهای بلوار رودباری - طبقه دوم داروخانه دکتر قلم ارا - عمارت کریمی

waze
google map
دکتر محمد سعید سالمیدکترا عمومی/doctor/دکتر-محمد-سعید-سالمی-رشت/dr-5937373//doctor/دکتر-محمد-سعید-سالمی-رشت/dr-5937373/ 60107https://cdn.nobat.ir/doctor/profile_photo/122559/style-drListstyle-normalVCart https://cdn.nobat.ir/doctor/profile_photo/122559/style-drListstyle-normalVCart آدرس و تلفن دکتر محمد سعید سالمی - رشت انتهای بلوار رودباری - طبقه دوم داروخانه دکتر قلم…
رشتانتهای بلوار رودباری - طبقه دوم داروخانه دکتر قلم ارا - عمارت کریمی